ФОНДАЦИЯ  ,,МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ"